نمایشگاه قناری در استان خوزستان

 نمایشگاه کشوری قناری استان خوزستان

باحضور اساتید وپیشکسوتان استان
تاریخ برگزاری : 24 و 25 مهر ماه 
افتتاحیه : 24 مهر،  ساعت  : 2بعد ظهر آدرس :  اهواز کیلو متر 3جاده اهواز حمیدیه کارواش مد
رضا هلیچی 09374710144
سیدصادق هاشمی09163051460
/ 0 نظر / 202 بازدید