چند نکته مهم برای نگهداری و مبارزه با بیماریهای قناری

راهکارهای درمانی

  راهکارهای درمانی و بهداشتی قناری

نقصان وچالشهایی که در اثر کمبود ویتامین هادر قناری مشاهده می‌شود

 

کمبود ویتامین آ درقناری ها چنین مشاهده می‌شود :مستعد بودن در برابر بیماریها _کمی اشتها _ ترشحات چشمی و قی کردن چشم _ مشاهده ترشحات در غده بورسا

کمبود ویتامین د _ در قناری _ ریکتز _ راشیتیسم _ نازک شدن پوسته تخم و یا گذاشتن تخم لمبه _ کدورت در پر ها و عدم جلا وبراقیت _ شکنندگی ناخن ها و منقار

کمبودویتامین ای درقناری :آنسفالومالاسی,تورتی کلی, آتاکسی _ کاهش جوجه درآوری ویا ناباروری,کمبود ویتامین ای باعث عدم جذب ویتامین آ در بدن میشود که از این رو قناری دچار ناراحتی چشمی ومستعد شدن دربرابر بیماری هامیگردد وهمچنین ویتامین ای مسمومیت در اثر ازدیاد ویتامین آ که از قبل جذب نشده است راکاهش میدهد.

کمبودویتامین ب1 تاخیردر رشد _ ترتیکلی ویا علایم عصبی وصرعی شکل _ بری بری وستاره نگری _ اختلالات متابولیسمی که در قناری ها باعث تأخیر پرریزان و آوازخوانی میشود.

کمبود ویتامین ب 2 اختلال در رشدو نمو سلول _کج ومعوج درآمدن پر ها بخصوص پر های اطراف بالها و سر شانه ها _ ضعف در عضلات پا وآتاکسی _ کم باروری و......

کمبودویتامین ب3 اختلال در متابولیسم , تأخیر در رشد ونمو ,مستعد بودن بدن به چاقی وجمع آوری چربی دربافت ها _ اختلال دربسیاری از بافتها بخصوص دهان و مستعد بودن دهان به بیماری های قارچی , ورم دهان ودیگرعوارض کمبود ب3 کم تحرکی وافسردگی میباشد

کمبود ویتامین ب5 :کمبود چنین ویتامین هم مانند سایر ویتامینهای گروه ب میباشدبه انضمام 1کج شدن انگشتان پاها و2گاهی هم زخم در کنار دهان 3مستعدشدن بدن به چاقی و....


کمبود ویتامین ب6 تأخیر رشد بدن _ کمبود حافظه _ عدم تعادل در هنگام حرکت_ کمبود اشتها واختلال درگوارش .


کمبود ویتامین ب12 :کمخونی_ ضعف وکمبود رشد_ .ژولیدگی پرها . سرد بودن بدن بخصوص سردی پاها رنگ پریدگی ,لرزیدن,کمی اشتها و.....


کمبود بیوتین:کمبود رشد ,ناراحتی پوستی ,تغییرشکل در انگشتان پا, پروزیس,وبطورکلی بروز تلفات درهنگام عدم دریافت چنین ویتامینی .


کمبود فولیک اسید : کم خونی وکمبود رشد, ژولیدگی پرها,اختلال درمتابولیسم , فلجی گردن وکم باروری ودر مواقع حاد قطع شدن آواز .


کولین:کمبوددررشدبدن ,اختلال درمفصل های ظریف و کوچک بخصوص مفصل های انگشتان پا.


توجه بسیار مهم : مخلوط کردن وباهم ترکیب شدن وساختن همه ی ویتامینهایی که بنابه گونه و راسته ی هر حیوان در کارخانه توسط اشخاص متخصص ومحقق انجام میشود را حتما توجه داشته باشید. داروها ومکمل ها و ویتامین هایی که برای هر پرنده در نظر گرفته شده را بایددقت نمودکه از ویتامین های مرغی ویا آدمی برای قناری هایتان بهیچ عنوان استفاده ننمایید.تناسب هر ویتامین و مکملی مختص به حیوان و پرنده مخصوص خوداست


نکته: داروها باید حتی المقدور توسط دامپزشک تعیین وتجویز گردد,چرا که عوارض بسیاری از تجویز غیر درست دارو هامشاهده شده از جمله : ازبین رفتن وباصطلاح کشته شدن ویتامین ها می باشد.برای مثال: مصرف داروهایی با مشتقات کلرامفنیکل باعث ازبین رفتن ویتامینهای آ - د - ای - ب1 _ و کا - میشود. داروی پنی سلین -آمپی سیلین و آموکسی سیلین :باعث مرگ ویتامین های ب 3 - ب6 - کا - وب9 اسید فولیک میشوند. همینطور تتراسایکلین ها:ویتامین- کا - واملاح هایی نظیر کلسیم, مگنیزیوم وآهن را . ازبین برده ویادربدن باعث تداخل دارویی میگردد که گاها چنین تداخلاتی منجر به مرگ قناری میشود


یک نکته : شما دوستان پرورش دهنده ونگهدارنده قناری,باید برای تشخیص بیماری ویا کمبود برخی از ویتامین ها واسید های آمینه واملاح های مورد نیاز قناری هایتان حتما با دامپزشک در تماس بوده وحتما مشورت نمایید .چراکه تشخیص یک عارضه کاری است که باید همراه باعلم وتجربه دامپزشک انجام گیرد, تشخیص بیماری ویا کمبود مکمل هاحتی برای یک فردبسیار باتجربه وکارکشته هم کاری است بس دشوار ویا حتی غیر ممکن


چند توصیه برای پرورش دهندگان قناری
نکته اول :در امر پرورش , قبل از جوجه کشی وتکثیرازسلامت قناری هایتان آگاه باشید

نکته دوم:قناری باید بطور روزانه از مواد آمینو اسید دار مانند تخم مرغ ,مغزبادام ومکمل های مجازمصرف نماید وهمینطوراز مواد دافع سموم درهفته دوبار برای قناری الزامی می باشد(جوانه کاهو,برگ یا عرق کاسنی ,چکاندن دو قطره آب لیمو ی تازه و... ......) چراکه از متابولیسم اسیدهای آمینه موادی زائد وسمی ماننداسید اوریک تولید می گردد. .

نکته سوم: درطول مدت سال قناری هایتان را تحت نظر دامپزشک قرار دهید تا در هنگام بیماری, درمان سروقت انجام شود وهمینطور پیشگیری ودرمان وکنترل نمودن بیماری های مسری توسط دامپزشک امکان پذیر می باشد.


نکته چهارم:هیچ وقت خودسرانه دارویی رابرای قناری هایتان تجویز ننمائید,حتی داروها ی مجاز راهم باید با مشورت دامپزشک تجویز نمود.


نکته پنجم:یک پرورش دهنده قناری می تواند بقدری در کار خود عالم باشد که گویا میتواند کارهایی باظرافت رابراحتی انجام دهد,مانند غذا دادن به جوجه قناری ها که بسیار کار دشواری می باشد.پس یک چنین اشخاص باتجربه ای می توانند باکمک علم غنی دامپزشکان درامر نگه داری وپرورش قناری پیروز مندانه قد م بردارند.


نکته ششم:طی تحقیقات بعمل آمده اینجانب وهمکارم آقای دکتر مایک مولر مصرف برخی از سبزی ها,میوه ها ودانه ها برای قناری, محرک دستگاه گوارش بوده ومضر مصرف می باشند ,از قبیل این چند مورد (اسفناج ,خیار,فلفل دلمه ای) و

 


بیماری شماره یک تورم روده ,قنارییکی از شایعترین امراض در قناریهای واقع در کشورمان تورم روده میکروبی یا تورم روده اختصاصی می باشد. علت بیماری در اثر عدم رعایت بهداشت بوده که از این رو قابل انتقال می باشد اما با سرعت کم و مرگ و میر کم. نشانی های بیماری : 1ـ در ظاهر قناری: پف کردگی پَر ها در همه اوقات بجزدرهنگام ترس و هیجان. تمایل قناری به غذاهای نرم و بی میلی نسبی به غذاهای دانه ای و خشک ـ تمایل داشتن به گرما و آفتاب در اثر از دست دادن حرارت بدن و ضعف و سُستی و... 2ـ نشانی های بیماری, در ظاهر فضله:« بزرگ بودن حجم فضله در دو جنس نر و ماده و جوجه ـ قهوه ای رنگ بودن فضله که گاهی در آنها دانه های کوچک و بزرگ سیاه رنگ که همان پوست نازک تخم کتان است که هضم نشده است قابل ملاحظه می باشد ـ در نوع حاد در کنار فضله قهوه ای رنگ قسمتی سفید رنگ مشاهده میشود. 3ـ نشانگان در هنگام معاینه قناری: شکم قناری ورم نموده و با لمس نمودن شکم با انگشت کوچکتان بطور واضح روده های ورم کرده قابل لمس و نوع حاد چنین گرمایی همراه با قرمزی مشاهده می شود. در صورت عدم درمان در نوع حاد قناری تلف خواهد شد و البته در چند هفته یا چند ماه، در قناریهای نر استقامت در برابر چنین بیماری بیشتر است. در نوع مزمن ممکن است قناری تلف نشده ولیکن تولید جوجه کشی در آن کاهش یابد وهمینطور جوجه های مبتلا ناقل های آینده میباشند/ ونشانیهای بیماری درجوجه قناریها تأخیر در رشد آنها ست . پیشگیری : رعایت نمودن بهداشت و تعویض نمودن آب خوردن بطور روزانه. ، جدا ساختن قناری بیمار از قناریهای سالم. روزانه نور و پرواز کافی بسیار مناسب می باشد. درمان: درمان توسط پودرتی.ان.تی چنانکه رو ی آن نوشته شده است عمل نمائید و برای پیشگیری هم تی.ان.تی مناسب می باشد. در این بیماری سبزی و میوه مضر بوده در عوض سیب زمینی آبپز و هویج آبپز مفید می باشد

راهکارهای جدید درمورد بهداشت ودرمان قناری :
برای پیشگیری ازامراض در پرندگان باید روزانه ازغذاهای مملور ازاسیدها ی آمینه و دیگرویتا مینها استفاده نمودهمینطوراز املاحهای موردنیاز برای هر پرنده. تحقیقات نشان می دهد که کمبود ویتامین دی در پرندگان موجب کجی وبدشکلی استخوانها های بلند بخصوص جناق سینه گردیده وکمبود اسید آمینه باعث کاهش رشد و پایین آمدن استقامت بدن در برابر بیماریها می شود کمبود املاح نیز می تواند موجب بد شکلی وآهکی شدن منقارو ناخنها گردد. بنابراین بطور روزانه می بایست از سبزیجات تازه مجاز برای هر پرنده استفاده نمود. مثلاً برای قناری می توان از سبزیجاتی نظیر گشنیز، جعفری شاهی ، کاهو برگ تربچه و کاسنی) و میوه هایی مانند سیب و هویج و مکملی مانند تخم مرغ آب پز شده استفاده نمایید. ناگفته نماند کف دریا نیز بسیار مفید است. همچنین امروزه مکمل ها و داروهای بسیار مفیدی در بازار وجود دارد که می توان پس از مشورت با دامپزشک یا پرورش دهندگان حرفه ای و با تجربه از آنها استفاده نمود. تمیز نمودن مکان زندگی یکی دیگر از ارکان بهداشت می باشد. روزانه نور مناسب یا بهتر است روزی 15 الی 30 دقیقه قفس ها را در آفتاب کم رنگ یا نیمه آفتاب و نیمه سایه قرار داده شود. در مواقع شیوع بیماری، پرندگان بیمارر ا از سالم جدا نموده و قفسها را بعد از تخلیه با محلول آب و الکل طبی اسپری نمائید و پس از خشک شدن قفس ها......پرنده را در قفسهای ضدعفونی شده قراربدهید...


بهترین مواد ضدعفونی کننده
بهترین ماده ضد عفونی کننده برای قناریها الکل طبی میباشد/اول بدلیل تهییه آسان ودیگربخاطرطیف نسبتا وسیع / کمتردیده شده است که قناریی نسبت به الکل طبی حساسییت داشته باشد که از اینرو میتوان در هنگام شیوع بیماری قفسها / وهمینطورظروف داخل قفس را با همین محلول ضدعفونی نمود/توجه!هیچوقت ازالکل بمنطورخوراکی استفاده ننمایید

چند نکته: هیچ وقت از غذاهای غیر مجازبرای تغذیه قناریها استفاده نه نمایید, هرگزافراد غیراستریل رادرپرورشگاهایتان راه ندهیدوقبل از وارد گردیدن هر شخص به پرورشگاه باید با پوششیدنی های استریل ویا ازسر تاپاهایشان را با محلول آب والکل ضد عفونی نماید,اسپری کنید شپشک ها وکنه ها ی قناری علی رغم کمخونی واختلالات متابولیسمی منجربه انتقال بیماریها ,از جمله بیماری آبله میگردد

/ 42 نظر / 426 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی

با عرض سلام میخواستم بدونم قناری که پارسال پچه میاورده امسال بدون هیچ عیبی فقط بچه نمیاره و تخمش بدون نطفس.

ایرج

سلام به اقای احمدی ودوستان خواستم عرض ادبی به دوستان کرده با شم؟

ایدین

باسلاموعرض ادب میخاسمبدونم احیانا اگه امدم انجا و بخام قناری رو خم یا با جوجه بخرم ازتن فروشنده هستین مردن قهر کردن و...مسولیتش گردن خودم

علی

با سلام خدمت دوست عزیز من چند وقت پیش ازتون سوال کردم در مورد قناریم اگه خاطرتون باشه گفته بودم حدود 20 روز قناریارو با هم یکی کردم ولی خبری نشده بود الانم حدود یک ماه ونیم می گذره هنور خبری نشده و الان جداشون کردم یک 2و 3روز است .قناری ماده تمام روزنامه ها کنده و قناری نرم همش در حال خوندن و پر ریزیه زیادی دارن حالا می گید چه کار کنم به نظرتون دوباره قناری ماده رو بزارم داخل قفس نر یا نه لطفا راهنماییم کنید با تشکر فراوان

حسین

سلام خدمت دوست گرامی سوالی داشتم قناری به انسان عادت می کنه یعنی می شه تربیتش کرد آخ من هر وقت می خوام غذا بزارم داخل قفس بال بال زیاد می کنن مگه صاحبشون نمی شناسن یا عادت نکردن منتظر جواب شما هستم التماس دعا

علی

سلام چشم الان واستون می نویسم:شنبه:7 تخم یکشنبه:شاهی یا جعفری 2شنبه:تخم مرخ 3شنبه:کاهو 4شنبه:سیب 5شنبه:هویج جمعه:یک قاشق چایی خوری عسل قاطی آب اینارو یکسی آشناها که وارد بود به دستورش داد ولی بعضی وقتها همش دقیق نمی دم حالا می گید چه کار کنم؟؟؟

علی

یه سوال دیگه جناب شرمنده الان قناری قفس نرو روی دیوار زدم و قناری ماده رو پایین قفس قناری نر گذاشتم .جاش خوب؟؟شرمنده آخه من تا حالا قناری نداشتم به اصرار پسرم مجبور شدم قناری بگیرم به خاطر همین اصلا بلد نیستم ممنون ازتون در پناه خدا

علی

دستتون درد نکنه اون غذای خودشون قطع کنم ،شلغم پخته بشه؟؟جدا جدا بدن؟؟؟ببخشید بیشتر می شه توضیح بدید؟؟؟

محسن اکبری

با سلام ودرود:در شناخت بیماریها وشناخت انواع ویتامین ها بسیار مفید بود واستفاده کردم ولی ایکاش در خصوص انواع خواص میوه جات و سبزی جات و یا حتی انواع دانه ها با خواص متعدد آنها توضیح بیشتری می دادید تا استفاده بیشتری می کردیم ولی تا همین جا هم بسیار خوب بود خدا وکیلی من یکی از طرفداران پرو پا قرص سایت شما هستم ممنون.

hashmatolah

سلام بعضی قناری های من همه وقت سدایی از خودشان در می آورند به نظر من عطسه می کنند چه کار کنم که خوب بشن؟[ناراحت]