آشنایی با برخی داروهای موجود در بازار

نام داروهای قناری

  شناخت برخی از داروها قناری
شارکل اکتیویتدcharcoal_activatedذغال فعال شده
ذغال فعال شده اغلب در مسمومیت های دارویی از قبیل مسمومیت با آتروپین_ استامینوفن _ گلیکوزیدهای دیژیتالی_ فنی تویین_ اتیلین گلیکول و......مورد مصرف قرار میگیرد.شارکل اکتیویتد درمسمومیت های غذایی و یک داروی تکمیل کننده دربرخ از بیماریهای گوارشی مورد استفاده قناری قرار میگیرد ذغال فعال شده را میتوان دراختیار قناری ها قرار داد تا در مواقعی که لازم بود قناری به خود درمانی توسط شارکل بپردازد.شارکل جاذب سم بوده وقناری هارا میتواند تا حدودی سم زدایی نماید.

T.N.T
پودرخوراکی تی.ان.تی.مواردمصرف:دربیماریهای گوارشی,وبه همراه داروی بی.او.اچ برای بیماریهای تنفسی ,آسم وسرماخوردگی های مزمن تجویزو موردمصرف قرارمیگیرد.داروی تی.ان.تی یکی از بهترین وقدیمیترین وپرفروشترین داروهای قناری بوده وهست. دیگرمواردمصرف تی.ان.تی کسالت...بیحالی ...کم اشتهایی.... گرمازدگی .....تورم روده....عفونت روده...و80%هشتاددرصد بیماریهای عام قناری محسوب میشود. توجه ! تی.ان.تی اصیل را بایداز اشخاص مطمئن تهیه نمود ......دیگرانکه تی.ان.تی اصیل را هر وقت درآبخوری ریخته ودرمجاورت نور قراربدهید...رنگ آب ارغوانی کمرنگ میشود


B.O.Hpowder پودرخوراکی بی .او.اچ
, موارد مصرف:دربیماریهای تنفسی, آسم ,لارنژیت, فارنژیت, خس خس, خرخر,تاچی پنه, گرفتگی صدا سرماخوردگیهای مزمن, وبجزسی.ار.دی وآسپرژیلوس که داروی آن تایلن _ یا لینکواسپکتین وکتوکنیزول میباشد بی.او.اچ یک داروی خارالعاده میباشد.مقدارونحوه واستفاده صحیح:مراجعه شودبه بروشور....

DERMOCEN پماد درموسن شماره دو وسه مخصوص شقاق پاهای قناری میباشد.ازبین برنده فلسهای کاذب ورشد مجدد درهمان قسمت ..نرم کننده وازبین برنده شقاق وپای آهکی شکل قناری ودرمان بدون بازگشت میباشد مقدار در هرتیوپ پنج گرم میباشد.

ویتالینوکوئل Vitalinoquel
برای قدرت و نیروزایی بیشتر ـ کم خونیهای مزمن ـ بیحالی و بی اشتهایی _ تقویت حنجره در پرندگان آوازخوان _ آماده کردن قناری برای تکثیروپرورش , مصرف ویتالینو کوئل به همراه دانه کنجد یا کافیشه می تواند ماده قناری ها را بهتر وزودترازوقت آماده برای تکثیرنماید.. .

داروی تی ان تی (T n T)
موارد مصرف :
بیماریهای عفونت روده ـ تورم روده ـ گاستریت ( ورم معده و سنگدان ) آنتریت ( تورم و ورم روده ) انگل روده تک یاخته های موجود در چینه دان ( کوکسیدین و کاندیدیازیس ) بیماریهای مجاری تنفسی آسم و ضایعات برونشیتی سرفه ـ بیحالی ـ کسالت ـ لرزش در بالها ـ خوردن آب زیاد ـ کم اشتهایی در اثر بیماری ـ ترس و..... بیش از ۸۰ %درصد بیماریهای قناری
این دارو بیش از ۲۰ سال سابقه دارد_این دارو فقط برای قناری ساخته شده است
نحوه مصرف :
یک پیمانه از دارو در 330 سی سی آب حل شده و در سه دوره 5 روزه مصرف میشود در فواصل هر دوره یکروز آب خالی در اختیار قناری قرار می‌گیرد . برای پیشگیری به مدت 6 روز در ماه مصرف میشود .

پودرخوراکی بی .او.اچ B.O.H
, موارد مصرف:دربیماریهای تنفسی, آسم ,لارنژیت, فارنژیت, خس خس, خرخر,تاچی پنه, گرفتگی صدا سرماخوردگیهای مزمن, وبجزسی.ار.دی وآسپرژیلوس که داروی آن تایلند یا لینکواسپکتین وکتوکنیزول میباشد بی.او.اچ یک داروی خارالعاده میباشد.مقدارونحوه واستفاده صحیح:مراجعه شودبه بروشور....

 

هپی کاناری2
مورد مصرف:دربیماریهای سالمونلا_پاسترلا ومولتی سیدا_اسهال های چسبنده وکش سان_دیگر در کوریزای عفونی مصرف میگردد ( (کله پفکی )

تری گانتول
حاوی ویتامینهای لازم جهت نطفه دهی ـ مست نمودن قناری ـ تقویت استخوان بندی ـ تقویت و نیروزایی در قناریهای مسن ـ تقویت بینایی و پیشگیری از کور شدن قناری

ویتالینوکوئل Vitalinoquel
برای قدرت و نیروزایی بیشتر ـ کم خونیهای مزمن ـ بیحالی و بی اشتهایی _ تقویت حنجره در پرندگان آوازخوان _ آماده کردن قناری برای تکثیروپرورش , مصرف ویتالینو کوئل به همراه دانه کنجد یا کافیشه می تواند ماده قناری ها را بهتر وزودترازوقت آماده برای تکثیرنماید.. .

Super sonestoسوپر سانستول
تقویت و نیروزایی در قناریهای نروماده_ جهت رشد و حفظ سلامتی درقناری های جوان ـ قدرت در آواز خوانی ـ ـ پیشگیری از راشیتیسم ( نرمی استخوان ) ـ انسفا لوماسی نرمی مغز _آماده سازی ومشخص شدن جنسیت در قناری.این دارو فقط برای قناری ساخته شده است _سوپرسانستول اگر برسروقت و با دوز صحیح مصرف گردد در قناری های جوان باعث رشد قدی وکشیده شدن هیکل نسبت به نسل قبلی خود می شود .(فقط برای مصرف قناری)ا

آویزانول Avizano
لاغر کننده بسیار قوی و موثر حاوی مواد موثر و ویتامینهای لازم جهت لاغری

Dermocen پماد درموسن2,3
شقاق ـ پای فلسی ـ التهابات پوستی ـ میخچه ـ آبسه ـ جرب ـ نرم کننده پوست و از بین برنده پولکهای کاذب پا و رشد فلس جدید در همان مکان

هپی کاناری1HAPPYCANARY1
آب آوردن شکم در ماده قناریها ـ زرد شدن دور پس قناری که با کسالت توام است تورم پرده مغز در قناری ( مننژیت ) که نشانه های آن گیجی و غش و ضعف است سپتی سمی ( عفونت خونی ) که از نشانه های آن قرمز تیره شدن پا که با کسالت توام است. در ماده قناری ها برای پیشگیری ودرمان عفونت هایی که منجر به گذاردن تخم های آلوده ( تخم لجنی گذاردن)موردمصرف قرار میگردد

لوتریسیلین Loutreeciline
بیماریهای تنفسی و گوارشی حاد ـ دل دل زدن ـ بیماریهای ناشی از باکتریهای گرام مثبت

/ 1 نظر / 258 بازدید